Despre

Grădina culturală callatis

„Grădina Culturală Callatis” (cod unic proiect CALL02-115), proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA , apelul „Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea audienței și a publicului”.

Promotor de proiect: Direcția Cultură și Sport Mangalia
Parteneri de proiect: Lise Wulff

Valoarea totală a proiectului este de 915.207,97 lei , echivalentul a 189.570,40 euro , reprezentând 100% din costurile totale eligibile.
Durata proiectului este de 20 luni.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Bugetul programului este de aproximativ 34 milioane de euro.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.

Proiectul presupune amenajarea grădinii Muzeului de arheologie Callatis într-un spațiu de expoziții artistice, evenimente culturale și petrecere a timpului liber gratuit pentru comunitate și vizitatori. De asemenea, am considerat oportun parteneriatul cu o artistă din Norvegia, care va ține un atelier artistic în Mangalia pentru a stimula inovația artistică pe plan local și care va realiza o instalație artistică pentru grădină. Toate acestea vin în sprijinul comunității locale, oferind posibilitatea creșterii vizibilității artiștilor locali și a dezvoltării publicului, dar și creșterea consumului cultural.

Obiectivul general al proiectului vizează diversificarea ofertei culturale din Mangalia și creșterea accesului comunității la cultură prin crearea unui spațiu și program dedicate atât artiștilor locali cât și a comunității locale sau turiștilor.

Obiectivele  specifice sunt: îmbunătățirea accesului la cultură în Mangalia prin dezvoltarea unei grădini culturale cu program de activități artistice și culturale, consolidarea managementului cultural în Mangalia prin crearea a cinci locuri de muncă și devoltarea publicului și diversificarea ofertei culturale.

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA

Despre

Grădina culturală callatis

„Grădina Culturală Callatis” (cod unic proiect CALL02-115), proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA , apelul „Consolidarea antreprenoriatului cultural și Dezvoltarea audienței și a publicului”.

Promotor de proiect: Direcția Cultură și Sport Mangalia
Parteneri de proiect: Lise Wulff

Valoarea totală a proiectului este de 915.207,97 lei , echivalentul a 189.570,40 euro , reprezentând 100% din costurile totale eligibile.
Durata proiectului este de 20 luni.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural.

Bugetul programului este de aproximativ 34 milioane de euro.

Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.

Proiectul presupune amenajarea grădinii Muzeului de arheologie Callatis într-un spațiu de expoziții artistice, evenimente culturale și petrecere a timpului liber gratuit pentru comunitate și vizitatori. De asemenea, am considerat oportun parteneriatul cu o artistă din Norvegia, care va ține un atelier artistic în Mangalia pentru a stimula inovația artistică pe plan local și care va realiza o instalație artistică pentru grădină. Toate acestea vin în sprijinul comunității locale, oferind posibilitatea creșterii vizibilității artiștilor locali și a dezvoltării publicului, dar și creșterea consumului cultural.

Obiectivul general al proiectului vizează diversificarea ofertei culturale din Mangalia și creșterea accesului comunității la cultură prin crearea unui spațiu și program dedicate atât artiștilor locali cât și a comunității locale sau turiștilor.

Obiectivele  specifice sunt: îmbunătățirea accesului la cultură în Mangalia prin dezvoltarea unei grădini culturale cu program de activități artistice și culturale, consolidarea managementului cultural în Mangalia prin crearea a cinci locuri de muncă și devoltarea publicului și diversificarea ofertei culturale.

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA